NPŽP výzva č. 7/2019 – Přírodní zahrada

NPŽP výzva č. 7/2019 – Přírodní zahrada2021-09-10T12:36:27+00:00

NPŽP výzva č. 7/2019 – Přírodní zahrada

Představení projektu

V rámci programu NPŽP 7/2019 Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách 6 realizovala v dubnu 2021 plánovanou revitalizaci školní zahrady s názvem „Přírodní zahrada“. Pomocí nových přírodních a herních prvků se podařilo zahradu upravit tak, aby vznikla různorodá nabídka výchovně-vzdělávacích podnětů vedoucích k rozvoji environmentálního vzdělávání dětí v naší mateřské škole.

Realizované prvky:

  • Akátový přístřešek s rákosovou střechou, který je vhodnou alternativu k výchovně-vzdělávací činnosti uvnitř školy. Děti jsou zde přirozeným způsobem vedeny k pozorování, zkoumání, objevování a experimentování s přírodními materiály.
  • Vrbové stavby, které vytváří příjemný stín pro děti, které jsou uvnitř stavby, vytváří také pocit soukromý, pokud chce být dítě o samotě. Vrbové stavby dále podněcují dítě k volné hře.
  • Výsadba listnatého stromu, kterým se snažíme docílit více zastíněné plochy na zahradě MŠ. Zároveň tímto aktem podporujeme biodiverzitu zahrady.
  • Vyvýšené pěstitelské záhony, ve kterých mohou děti s pedagogy sázet rostlinky, pečovat o ně a následně je i sklízet. Vysazenou zeleninu/byliny následně využíváme v kuchyni, případně děti samy konzumují spolu s pedagogy.
  • Sestavu didaktických a pěstitelských prvků využíváme nejen k volné hře dětí, ale také k cílené výchovně-vzdělávací (především environmentální) činnosti – manipulace s materiálem, rozpoznávání druhů přírodních materiálů a tvořivé činnosti, které rozvíjejí smyslové vnímání, jemnou motoriku a environmentální senzitivitu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti mohou zkoumat, bádat, objevovat a pečovat o rostliny v rámci environmentálního vzdělávání.
  • Stoly a lavičky, které poskytují dostatek místa k odpočinku, nabízí dětem místo pro pozorování přírody, nebo také prostor pro odpolední svačinku, případně vybranou práci u stolečku.

Na základě výše uvedenému projektu a následně realizovaným novým prvkům bude zahrada využitelná po celý rok. Učitelé i děti mají možnost využívat přírodniny v souladu s aktuálním ročním obdobím.  Díky tomuto projektu Státního fondu životního prostředí vzniklo na školní zahradě mnoho nových míst, která poskytují prostor k pozorování přírody v živočišné i rostlinné říši.