Kroužky

Kroužky2019-02-22T11:20:16+00:00

Keramika

Keramická hlína je živoucí materiál, který lze zkoumat, objevovat a donekonečna proměňovat. Pokud děti pracují pečlivě, dočkají se po sušení a dvou výpalech svého originálního výrobku. Při práci s hlínou rozvíjíme u dětí jejich citlivost a vnímavost k okolnímu světu. Děti se seznamují s různými technikami a postupy při zpracování keramické hlíny, procvičují si jemnou motoriku. Naučí se, jak nabarvit výrobek glazurami nebo engobami. Postupně s nabytými zkušenostmi samy mohou volit vhodnou techniku pro vyjádření svého záměru.

Taneční kroužek Lysináček

V pravidelných lekcích (1x týdně) si děti zatančí převážně za doprovodu lidových písní z CD, nebo klavíru a zpěvu. Učí se reagovat na změnu tempa, hlavní důraz je kladen na provádění pohybů a kroků v rytmu doprovodu, který v dítěti navodí cit pro vnímání rytmu, což je velice prospěšné při pozdějším nácviku čtení a psaní. Odměnou za pilné nacvičování tanečků je dětem i rodičům připravené vystoupení, které děti předvedou buď na akci v , nebo v Paláci Akropolis, kde Lysináček bude vystupovat 2x ročně na Festivalu „Integrace Slunce“.

Flétna

Každá lekce je vedena tak, aby se během ní prostřídalo cvičení zdravého dýchání, rytmické cvičení, zpěv písní, prstová a motorická cvičení směřující k ovládnutí nástroje zobcové flétny. Lekce jsou většinou monotematické – jaro, léto, podzim, zima – na dané téma volíme písničku, kterou zpíváme, rytmizujeme, vymýšlíme k ní různá další cvičení, pracujeme s ovládnutím „zvuků“, které nám flétna umožňuje. Děti se postupně seznámí se zobcovou flétnou. Poznají, k čemu se používá metronom, i další hudební pomůcky. Dle schopností, věku a handicapu dětí směřujeme k technickému ovládnutí nástroje tak, aby si děti byly schopné koncem školního roku zahrát jednoduchou písničku (v rozsahu kvinty).

PokusÍQ

Vědecké pokusy u dětí rozvíjí fantazii, podporuje zvídavost a pomáhá dětem objevovat svět. V našem kroužku se děti stávají malými vědci a provádí různé experimenty, objevují principy magnetismu, optiky, mechaniky a různé chemické reakce. V jarním období na děti čekají pokusy v přírodě a zkoumání okolní krajiny.