ŽABIČKY

Ahoj milí kamarádi, vítáme Vás v naší třídě Žabičky. Budeme si s spolu hrát, zpívat a povídat. Zažijeme spolu během školního roku mnohá dobrodružství s lesními skřítky, pohádkami, různými kamarády z knížek, budeme si také hrát na lékaře, řídit dopravu a putovat s dinosaury do pravěku.

Základem naší práce je snaha o vytvoření podnětného a bezpečného prostředí, kde si děti rády hrají a povídají s kamarády. Snažíme se děti vést pomocí her, činností, prožitku a modelových situací k novým dovednostem, vědomostem a znalostem.

Ve třídě také pracujeme s grafomotorickým programem – Grafomotorika s Maxíkem, který pomáhá dětem rozvíjet vhodný úchop psací potřeby, správné polohy těla při psaní a jednotlivých činnostech a v neposlední řadě učí děti nasměrovat pohyb, koordinovat dech s pohybem.

Těšíme se na Vás, Lucka a Míša

BERUŠKY

V letošním školním roce nastoupilo do naší třídy celkem 8 dětí (4 chlapci a 4 dívky) ve věku 3-6 let. Každý den se snažíme zábavnou formou dozvědět něco nového, zejména v ranním kroužku. Svolávací písničku již děti znají: „Ať jsi holka nebo kluk, udělej tu s námi kruh. Budeme si zpívat, hrát, cvičit, kreslit, tancovat. Zatleskej a zadupej, kamarádům ruku dej.“ Náš třídní vzdělávací obsah se řídí podle Školního vzdělávacího plánu s názvem: Půjdem spolu do pohádky. Obsahuje několik tematických bloků jako např. Poprvé ve školce, Podzim klepe na dveře, Když jsme zdraví, tak mě život baví, Vánoce jsou za dveřmi, Zimní království, Jaro ťuká na vrátka a další . Seznamujeme se s klasickými českými pohádkami nejen při divadélkách, která se v MŠ pravidelně konají, ale také ve třídě divadlo sami hrajeme (maňáskové, loutkové i hrané). Zpíváme za doprovodu hudebních nástrojů písně lidové i umělé, sami zkoušíme na některé hrát . Každý den pravidelně cvičíme, využíváme nejrůznější nářadí a náčiní. Zdokonalujeme se v úchopu tužky, štětce, nůžek, někdy se trošku trápíme s grafomotorikou. Rádi skotačíme venku na zahradě nebo v přilehlém lesoparku. Za nepříznivého počasí dovádíme na terase. A tam si to užíváme, zejména v míčkovišti. Jednotlivě navštěvujeme paní logopedku v učebně a ona za odměnu zase chodí k nám na skupinovou logopedii. Náš třídní maňásek je Krteček. Kdo ho ještě neviděl, může se na něj přijít podívat.

Kdo nevěří, ať tam běží,

u Berušek v Lysinách,

tam legrace začíná.

Na děti se těší paní učitelka Jitka s Valou.

VEVERKY

Ve třídě dodržujeme režimové uspořádání, které všem dětem usnadňuje orientaci ve vzdělávacích a výchovných činnostech, v sebeobslužných úkonech a v hygienických návycích. Dodržujeme společné rituály – přání ke společnému jídlu. Na třídě uplatňují děti společná pravidla soužití, která jsou základem pro osvojení si vzájemného respektu vůči sobě navzájem a vůči pedagogům a ostatního personálu ve školce.

Děti procházejí předškolní přípravou, která je individualizovaná. Děti seznamujeme s třídním vzdělávacím plánem podle hlavních tématických bloků (jaro, léto, podzim a zima), které vycházejí z pohádek idle ŠVP a z hlavních okruhů, které si předškolní děti osvojují. Během roku oslavujeme všechny důležité svátky a učíme děti tradicím.

Pracujeme prožitkovou formou výuky, výuku se zapojením všech smyslů. Uplatňujeme dramatickou a hudební výchovu, arteterapii, sportovní a pracovní činnosti a projektové vyučování. Zaměřujeme se na zlepšení hrubé a jemné motoriky, orientaci v tělním schématu a zlepšení sluchové i zrakové pozornosti, rozšíření slovní pasivní i aktivní zásoby. Děti individuálně navštěvují logopedickou přípravu. Výuka je také obohacena i o výuku v přírodě, v poznávání bezprostředního okolí, návštěvou vzdělávacích projektů.

Používáme metodiky např. Hudební logopedie pro předškolní děti a grafomotorika (Kmentová UK), přípravu pro předškoláky Kuliferda.

Těší se na Vás paní učitelky Anetka, Zdeňka a Liuba

SOVIČKY

Paní učitelka spolu s asistentem pedagoga individuálně připravuje děti na náročnou roli školáka. Pomáhá nám k tomu i komplex pracovních sešitů pro předškoláky KULIFERDA. Hravou formou rozvíjíme všestranně dětskou osobnost, podporujeme dětská přátelství, vytváříme pohodové prostředí. Důležitá je pro nás volná hra. Respektujeme individualitu každého dítěte. Společným kamarádem všech dětí je „třídní mazlíček“ (a ne jeden), africký šnek  (a její děti), o které děti pečují a učí se o ně starat.

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vypracováváme individuální vzdělávací plány podle doporučení z SPC.

Těšíme se na Vás, Patricie, Monika a Lída