O nás

O nás2019-10-08T06:34:12+00:00

Naše škola

Mateřská škola speciální se nachází v klidné části Prahy 4 Hodkovičky ve vilové zástavbě, obklopena školní zahradou s návazností na lesopark a sídliště. Škola sídlí v budově vilového typu, je dvoupodlažní s rozsáhlými prostory v suterénu. Mateřská škola je obklopena školní zahradou se vzrostlými keři, lesními a ovocnými stromy a květinovými záhony pro pěstitelské činnosti dětí (pletí, zalévání, pozorování jak plodiny rostou, zrají, sklizeň). Prostředí samo vybízí k pozorování přírody v každém ročním období i k praktickým činnostem dětí.

Mateřská škola speciální má vzhledem ke své kapacitě 40 dětí dostatečně velké prostory a uspořádání, ve kterém je možno provádět rozmanité skupinové a individuální činnosti dětí. Všechny třídy jsou vybaveny funkčním nábytkem, který je průběžně obměňován a odpovídá antropometrickým zdravotním a estetickým požadavkům. Vybavení hračkami je nadstandardní, je průběžně doplňováno podle specifických potřeb dětí vyplývajících z individuálních plánů rozvoje dětí.

Mateřská škola je určena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku od 3 do 8 let. Naši školu navštěvují:

  • děti s narušenou komunikační schopností
  • děti s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem
  • děti s obtížemi v rovině sociální a emoční
  • děti se sníženou úrovní rozumových schopností
  • děti s vývojovými poruchami
  • děti se zdravotním oslabením
  • děti selhávající v běžné mateřské škole

Cíle výchovně – vzdělávacího provozu

Našim záměrem je zajistit, aby škola poskytovala dětem se speciálními vzdělávacími potřebami kvalitní výchovu a vzdělání:

  • aby nabízela místo s přátelskou a rodinnou atmosférou podporující morální hodnoty a tradice,
  • aby se stala místem, kde se děti i rodiče budou cítit spokojeně.

Klíčovým úkolem školy je socializace a harmonický vývoj dítěte.

Součástí našeho úsilí je dobře připravit všechny děti na přechod z mateřské školy na základní školu tak, aby jim byl zajištěn úspěšný start povinné školní docházky. Výchovně-vzdělávací činnost vychází z přirozeného vývoje a zrání dětí, protože jen tak lze citlivě rozvíjet fyzické i psychické dovednosti, které jsou předpokladem zdravého sebevědomí a snadného procesu jejich socializace.

Našim cílem je, aby výsledkem výchovně-vzdělávací činnosti byla skutečnost, že děti budou odcházet z MŠs komplexně připraveny zařadit se bez obtíží do prvních tříd ZŠ s výrazně zažitými návyky k životu, které umožní prožívat uspokojení z úspěchu a z překonávání překážek tak, aby sebe samy vnímaly jako plnohodnotné a schopné jedince, kteří jsou svým okolím uznávány a přijímány.

Sponzorství

Záleží nám na tom, abychom při výchovně-vzdělávacím procesu používali kvalitní didaktické a interaktivní pomůcky, abychom našim dětem mohly nabídnout prostředí, kam se budou rády vracet. Děkujeme všem, kteří nám v tomto úsilí pomáhají!