Informace o losování

Vážení rodiče, Vážení zákonní zástupci,
vzhledem k tomu, že počet žádostí o přijetí do Mateřské školy speciální, Praha 4, Na Lysinách 6 pro
školní rok 2022/2023 převyšuje stanovený počet přijímaných, bude v souladu s kritérii při rozhodování
ředitelky školy využito losování, které proběhne dne 24.5.2022 v 9:30 hod.
Losování bude probíhat mezi uchazeči, kteří do 31.8.2022 dosáhnou věku 5 let, resp. mezi registračními
čísly uchazečů:
6/2022
11/2022
13/2022
15/2022
16/2022
18/2022
21/2022
22/2022
23/2022
24/2022
26/2022
27/2022
29/2022
30/2022
32/2022
35/2022
39/2022

Losování proběhne za účasti vedoucích pracovníků školy, tedy za účasti ředitelky školy, zástupkyně
ředitelky a hospodářky školy.
Losováním bude vybráno 10 uchazečů, kteří budou přijati ke vzdělávání v Mateřské škole speciální,
Praha 4, Na Lysinách 6 od 1.9.2022.
Losování se mohou zúčastnit zákonní zástupci výše uvedených dětí.