Vážení rodiče, jak již bylo předem avizováno, od 1.9.2022 dojde ke zdražení školního stravování. Vzhledem k markantnímu nárůstu cen potravin, služeb, energií, resp. všech vstupů nutných pro fungování školní stravování, je nutné na výše uvedené skutečnosti reagovat. Platby pro školní rok 2022/2023 jsou upraveny následujícím způsobem:

 

Platby ve školním roce 2022/2023

 

Stravné:      900,–Kč. (tj. 45,–Kč./den) – 3 – 6 let

                       960,–Kč. (tj. 48,–Kč./den) – děti, které dosáhnou věku 7 let v aktuálním školním roce tj. od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 (resp. děti s OŠD)

                      Číslo účtu:    2002460018/6000

                     Variabilní symbol:

 

Školné:     400,–Kč.

                    Číslo účtu:    2002460018/6000

                   Variabilní symbol:

 

Školné neplatí děti, které ve školním roce 2022/2023 (od 1.9. 2022 do 31.8. 2023) dosáhnou věku 6-ti let.

 

Do zprávy pro příjemce prosíme neuvádět jméno dítěte, ale přidělený variabilní symbol, který Vám bude přidělen. Školné a stravné plaťte prosím odděleně (tj. dvě platby). Obě částky jsou splatné do 20. dne příslušného měsíce.

Přeplatky stravného vracíme na konci školního roku, tzn. do 31.8. v daném školním roce, na č.ú., ze kterého odešla poslední (tj. červnová) platba.

 

Veškeré dotazy ohledně stravného či plateb vám ráda zodpoví hospodářka MŠ kdykoli v průběhu školního roku.

Bc. Tereza Vaicová, 777 66 76 16