ve čtvrtek 15.10 2020

Proběhne ve školce Screening zraku u dětí ve spolupráci s Ortoptikou Dr. Očka.

Více informací nástěnky v MŠ.