ve čtvrtek 2.6. 2022

Celoškolkový výlet do Zoologické zahrady Praha.

Cena: 200,–Kč. a 150,–Kč. pro děti se ZTP (Autobusovou dopravu hradí MŠ)

S sebou: batůžek s pitím a malou dobrůtkou, oblečení a obuv přiměřeně počasí.

Organizace: příchod dětí do 8:00 hod., svačina v MŠ, odjezd na výlet, prohlídka Zoo a svačinka, odjezd do MŠ a oběd ve školce

Návrat plánován mezi 14:15 – 14:30 hod.